Strandlygårds Grundejerforening og Trappelaug
 

Trappen

Strandlygårds Trappelaug

Som medlemmer kan optages medlemmer af følgende Grundejerforeninger:

Avlegårds Grundejerforening

Grundejerforeningen Strandgaarden

Vejby Strand Grundejerforening

Grundejerforeningen Vejby Vesterstrand

Endvidere kan Lystfiskere optages som medlemmer.

 

Optagelse kan ske ved henvendelse på kontaktformularen eller e-mail til strandlygaard@gmail.com .

Ved tab af adgangsbrik underret venligst bestyrelsen via ovenstående, så vi kan få spærret brugen af denne. Fundne brikker kan evt. afleveres i postkassen ved Kystvej 101.

Indbetalinger til Strandlygårds Trappelaug skal ske til:

Danske Bank
Reg.nr.: 1551
Konto nr.: 371 929 3921

NB:
Det koster kr. 125 i gebyr, hvis kontingentet betales for sent.
Når gebyret er indbetalt aktiveres brikken igen. To nøgler koster kr. 250,-Man må påregne ekstra ekspeditionstid ved åbning efter restance.

 

Strandlygårds Grundejerforening og Trappelaug | CVR: 41694025  | strandlygaard@gmail.com