Strandlygårds Grundejerforening og Trappelaug
 

Trappen

Strandlygårds Trappelaug

Som medlemmer kan optages medlemmer af følgende Grundejerforeninger:

Avlegårds Grundejerforening

Grundejerforeningen Strandgaarden

Vejby Strand Grundejerforening

Grundejerforeningen Vejby Vesterstrand

Endvidere kan Lystfiskere optages som medlemmer.

 

Optagelse kan ske ved henvendelse på kontaktformularen, e-mail til strandlygaard@gmail.com eller pr. telefon +45 53 30 95 89.

Ved tab af adgangsbrik underret venligst bestyrelsen via ovenstående, så vi kan få spærret brugen af denne. Fundne brikker kan evt. afleveres i postkassen ved Kystvej 101.

Indbetalinger til Strandlygårds Trappelaug skal ske til:

Danske Bank
Reg.nr.: 1551
Konto nr.: 3719 2939 21

NB:
Hvis du betaler for sent, så spærres din brik.
Det koster kr. 125,- at få den aktiveret igen. To nøgler koster kr. 250,-

Man må påregne ekstra ekspeditionstid ved åbning efter restance.

 

Med venlig hilsen

Strandlygårds Grundejerforening & Trappelaug

Strandlygårds Grundejerforening og Trappelaug | CVR: 41694025  | Tlf.: +45 53 30 95 89 | strandlygaard@gmail.com